Minister Carola Schouten van Landbouw geeft geen gehoor aan de oproep van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost om alle nertsen in die regio preventief te ruimen. “Dat is nu niet aan de orde”, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Wel worden bestaande maatregelen aangescherpt.

De
veiligheidsregio wil overgaan tot preventieve ruiming om verdere
besmetting te voorkomen. Donderdag schreef voorzitter van de Veiligheidsregio John Jorritsma daarover een brief aan de minister. Maar zij wil er dus niet aan. “Deze maatregel treffen we alleen als er
geen andere mogelijkheid bestaat om de volksgezondheid of
diergezondheid te beschermen”, aldus de bewindsvrouw.

Extra maatregelen
Schouten heeft besloten dat medewerkers op alle nertsenbedrijven
verplicht mondkapjes en gezichtsschermen moeten gaan dragen. Verder
gaat de NVWA het toezicht intensiveren. Omdat nog steeds niet
duidelijk is hoe alle bedrijven zijn besmet, wordt het Outbreak
Management Team, dat het kabinet adviseert over de bestrijding van
de corona-epidemie, nogmaals gevraagd om een risicobeoordeling en advies.

Nieuwe besmettingen
Er zijn de afgelopen dagen opnieuw besmettingen van nertsenfokkerijen in Brabant aan het licht gekomen, schrijft Schouten in een brief aan de Kamer. Het gaat om een bedrijf in Landhorst en twee bedrijven in Gemert. Het bedrijf in Landhorst is op 3 juli direct geruimd. Medewerkers van dat bedrijf hadden verschijnselen die kunnen duiden op een coronabesmetting. De bedrijven in Gemert zijn van dezelfde eigenaar en die zijn op 6 en 7 juli geruimd.

Ook in Limburg werden opnieuw besmette bedrijven gevonden. Het totaal aantal nertsenbedrijven waar een coronabesmetting werd geconstateerd komt daarmee op 22.

Veiligheidsregio
Volgens de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant John Jorritsma is de huidige aanpak van de coronabesmettingen bij nertsenhouderijen onvoldoende. In zijn brief aan de minister wees hij op de groeiende onrust die ontstaat bij omwonenden. “De besmettingsbron van de meest recent besmette bedrijven is onbekend”, aldus de Veiligheidsregio. “Elke nieuwe constatering van besmetting en de ruiming van het besmette bedrijf, leidt tot veel zorgen en onrust bij inwoners in de betreffende gebieden en bij de getroffen ondernemers.”

De minister laat weten de zorgen van de diverse gemeenten, bewoners en ondernemers in Brabant te begrijpen. “Juist omdat er geen volledige duidelijkheid is over de besmettingsroute van het virus en we nieuwe besmettingen niet uit kunnen sluiten, maken we het huidige maatregelenpakket strenger en hebben we aanvullend onderzoek uitgezet naar besmettingsroutes.” Het preventief ruimen van de fokkerijen gaat haar te ver.

LEES OOK:

Alle nertsenbedrijven in Zuidoost-Brabant moeten preventief geruimd worden, Schouten wacht af

‘Nieuwe besmette nertsenfarms door lek in het systeem’

Nertsenhouders nog langer in onzekerheid: kabinet besluit pas in augustus over stoppersregeling

Read More

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *